Στοιχεία επιχείρησης

 • Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):
  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 70 17237 ΔΑΦΝΗ
 • Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:
  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
 • Τηλέφωνο:
  2103001423
 • Κύρια Δραστηριότητα (Κωδικός και Περιγραφή):
  42110000, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
 • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 167472307000
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801978364